Các khóa học

Chương trình đào tạo

Trường Đại học Quy Nhơn hiện có 16 Khoa với 38 ngành đào tạo đại học (Bảng 1) thuộc các khối Sư phạm, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghệ, Ngoại ngữ, nông lâm ngư, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn và khoa học giáo dục. Hằng năm, tuyển sinh 4000 – 4500 sinh viên đại học hệ chính quy.

logo footer

thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • ttnn@qnu.edu.vn
  • (84-56) 33747755; Fax: (84-56) 3846089
  • www.ttnn.qnu.edu.vn

mạng xã hội

Top