Thông Tin Liên Hệ
 • icon contact

  Phòng 109 Giảng đường A2, Trường Đại Học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định

 • icon contact

  Phone: (+84) 2566. 533. 888

 • Nâng cao NLNN 6 bậc
 • IELTS, APTIS
 • TOEIC, TOEFL
 • Tiếng Anh theo yêu cầu
TỔ CHỨC THI
 • NLNN 6 bậc
 • IELTS, APTIS
 • TOEIC, TOEFL
 • British Council
 • IIG

Địa chỉ: Phòng 109 Giảng đường A2, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Quy Nhơn

Tel: 02566. 533. 888

Website: ttnn.qnu.edu.vn

Fanpage: Trung tâm ngoại ngữ Đại học Quy Nhơn

Copyright @ 2019. All Rights Reserved