• Nâng cao NLNN 6 bậc
  • IELTS, APTIS
  • TOEIC, TOEFL
  • Tiếng Anh theo yêu cầu
TỔ CHỨC THI
  • NLNN 6 bậc
  • IELTS, APTIS
  • TOEIC, TOEFL
  • British Council
  • IIG

Địa chỉ: Phòng 109 Giảng đường A2, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Quy Nhơn

Tel: 02566. 533. 888

Website: ttnn.qnu.edu.vn

Fanpage: Trung tâm ngoại ngữ Đại học Quy Nhơn

Copyright @ 2019. All Rights Reserved